مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به نجف آباد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/03
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

اصفهان صفه فولادشهر