مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به نجف آباد

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان صفه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/08/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

اصفهان صفه فولادشهر