مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به میناب

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ميناب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

بندرعباس