مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به میناب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

بندرعباس