مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) ميناب

پایانه کاراندیش فارس

ميناب

1396/03/05

18:00

24

اتوبوس اسکانيا44

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

بندرعباس