مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به میناب

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

بندرعباس