مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
565,000 ریال


پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
950,000 ریال