مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) خرمشهر

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/03/04

19:00

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

425,000 ریال

382,500 ريال

ماهشهر آبادان خرم اباد

پايانه کارانديش (شيراز) خرمشهر

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/03/04

20:00

32

اتوبوس ولو تيپ 3)

% 20

270,000 ریال

216,000 ريال

ماهشهر آبادان

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

بندرماهشهر

1396/03/04

20:00

18

اتوبوس ولو 44

250,000 ريال

حميدي فر
بندرماهشهر

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/03/04

20:30

33

اتوبوس اسکانيا44

% 10

270,000 ریال

243,000 ريال

ماهشهر

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان سيستم مولتي ويژن وشام

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/03/04

21:30

16

اتوبوس اسکانيا

% 10

425,000 ریال

382,500 ريال

سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

بندرماهشهر

1396/03/04

21:30

18

اتوبوس بي9

510,000 ريال

بندرماهشهر