مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) خرمشهر

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/01/08

20:00

16

اتوبوس ولو تيپ 3)

% 10

270,000 ریال

243,000 ريال

ماهشهر آبادان

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

ماهشهر

1396/01/08

20:30

21

اتوبوس اسکانيا44

% 5

270,000 ریال

256,500 ريال

ماهشهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا