مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ماهشهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
425,000 ریال
382,500 ریال

ماهشهر آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو42
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
250,000 ریال

بندرماهشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

ماهشهر آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرماهشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
510,000 ریال

بندرماهشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ماهشهر مقصدنهایی : آبادان سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
425,000 ریال
382,500 ریال

توضیحات : سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام