مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به لارستان فارس

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولوبي12
1396/04/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس) مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
لار (فارس)
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 23
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 23
گراش
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/04/02
18:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه 31
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانياVIP
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه31
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) لار (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/04/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جايگاه31