مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
625,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
اصفهان قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

اصفهان کاوه قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
620,000 ریال
465,000 ریال

اصفهان صفه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

اصفهان کاوه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
625,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
625,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 23
قم اصفهان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
625,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : جايگاه سوار 23
اصفهان قم
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
620,000 ریال
465,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/05/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
625,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
اصفهان قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قم مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

اصفهان کاوه قم