مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قزوین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قزوين مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1396/05/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
650,000 ریال
520,000 ریال

قزوين
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/05/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
650,000 ریال
520,000 ریال

قزوين زنجان