مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قزوین

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قزوين مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
650,000 ریال
487,500 ریال

اصفهان صفه قزوين
30 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
650,000 ریال
455,000 ریال

قزوين زنجان