مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به طبس

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPتخت شومارال مانيتوردار
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
660,000 ریال
594,000 ریال

يزد طبس

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به طبس مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي 9 وي آي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
طبس