مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به طبس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

يزد طبس