مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/02/06

19:30

38

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا بروجن

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/02/06

21:30

23

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

زرين شهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا