مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد فولادشهر

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/01/03

07:00

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

220,000 ریال

198,000 ريال

ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد ازمسيراصفهان

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/01/03

08:30

15

اتوبوس اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شهرکرد اصفهان صفه

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/01/03

19:30

37

اتوبوس اسکانيا44

% 10

220,000 ریال

198,000 ريال

بروجن

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/01/03

21:30

27

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

زرين شهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا