مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرکرد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

شهرضا بروجن
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر