مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد ازمسيراصفهان

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/03/05

08:30

4

اتوبوس اسکانيا

% 25

360,000 ریال

270,000 ريال

آباده اصفهان صفه

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/03/05

19:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا بروجن

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرکرد

1396/03/05

21:30

30

اتوبوس اسکانيا 30

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

زرين شهر