مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرکرد

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

شهرضا بروجن
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر