مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شهرکرد

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
07:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
08:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

آباده اصفهان صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

بروجن