مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

شهرضا

1396/02/09

11:30

22

اتوبوس اسکانيا

% 25

310,000 ریال

232,500 ريال

آباده صفه شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

شهرضا

1396/02/09

12:45

22

اتوبوس اسکانيا

% 25

310,000 ریال

232,500 ريال

آباده صفه شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) شهرکرد

پایانه کاراندیش فارس

شهرضا

1396/02/09

19:30

43

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

شهرضا بروجن

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شهرضا

1396/02/09

23:00

21

اتوبوس بي9

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شهرضا

1396/02/09

23:30

43

اتوبوس اسکانيا44

% 10

180,000 ریال

162,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا