مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/03/04

10:30

41

اتوبوس اسکانيا44

% 10

210,000 ریال

189,000 ريال

جايگاه 18و19
آباده اصفهان کاوه صفه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/03/04

23:00

17

اتوبوس بي9

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/03/04

23:30

37

اتوبوس اسکانيا44

% 10

210,000 ریال

189,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه