مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر صفه

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/01/08

10:30

10

اتوبوس اسکانيا44

% 10

210,000 ریال

189,000 ريال

آباده اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/01/08

23:00

14

اتوبوس بي9

% 10

390,000 ریال

351,000 ريال

اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

شاهين شهر

1396/01/08

23:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

210,000 ریال

189,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا