مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شاهین شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان کاوه صفه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه