مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شاهین شهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه