مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به سیرجان

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/30

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به سيرجان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/02/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
سيرجان بم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
150,000 ریال

سيرجان
15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مارال درسا مانيتوردار
1397/02/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

سيرجان
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/02/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

سيرجان
15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/02/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

سيرجان