مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ساری

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
850,000 ریال
765,000 ریال

تهران جنوب