مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زنجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
785,000 ریال

زنجان
30 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
780,000 ریال
546,000 ریال

قزوين زنجان