مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زنجان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
زنجان

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
780,000 ریال

قزوين زنجان