مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
35 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
785,000 ریال
510,250 ریال

زنجان
25 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

قزوين زنجان