مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زاهدان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
50 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
640,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
سيرجان بم
50 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
640,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
سيرجان بم