مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زاهدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
380,000 ریال

سيرجان باغين بم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
380,000 ریال

سيرجان باغين بم