مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زاهدان

روز شنبه در تاریخ 1396/10/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/10/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
380,000 ریال

سيرجان باغين

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/10/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
380,000 ریال

سيرجان باغين