مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به رامهرمز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به رامهرمز مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
510,000 ریال

رامهرمز