مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به رامهرمز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به رامهرمز مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
510,000 ریال

رامهرمز
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به رامهرمز مقصدنهایی : اهواز همراه باشام رايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

رامهرمز همراه باشام رايگان
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به رامهرمز مقصدنهایی : اهواز سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

رامهرمز سيستم مولتي ويژن وشام