مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دزفول

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

دزفول اهواز