مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دزفول

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دزفول
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولوو46
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

دزفول اهواز