مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دزفول

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
370,000 ریال
333,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09163435206
دزفول اهواز