مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دزفول

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

دزفول اهواز