مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دزفول

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09163458093
بهبهان اهواز