مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خنج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خنج مقصدنهایی : بيرم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 31
خنج
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خنج مقصدنهایی : اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/07
14:15
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 31
خنج