مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خنج

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خنج مقصدنهایی : بيرم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 31
خنج
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خنج مقصدنهایی : اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : جايگاه31
قيروکارزين خنج