مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خنج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خنج مقصدنهایی : اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 31
قيروکارزين خنج