مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خمین

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

خمين