مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خرمشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو تيپ 3)
1396/12/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

ماهشهر آبادان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر سيستم سفرفان وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين 09173165176
ماهشهر سيستم سفرفان وشام آبادان سيستم سفرفان وشام

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
300,000 ریال

ماهشهر آبادان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال

ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام