مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به خرمشهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/06/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

ماهشهر آبادان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال صندلي جديدباشام وسيستم
1396/06/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ماهشهر همراه باشام رايگان آبادان همراه باشام رايگان آبادان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام آبادان