مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

تهران غرب-آزادي

1396/02/09

18:30

29

اتوبوس اسکانيا44

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

قم تهران غرب-آزادي

پايانه کارانديش (شيراز) کرج

پایانه کاراندیش فارس

تهران غرب-آزادي

1396/02/09

20:30

13

اتوبوس بي9

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

قم تهران غرب-آزادي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا