مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به پايانه غرب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/03/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
680,000 ریال
544,000 ریال

اصفهان صفه پايانه غرب
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
قم تهران غرب-آزادي