مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي