مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به پايانه غرب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/12/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
680,000 ریال

تهران جنوب شهريار اصفهان صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
680,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : 09175858007تلفن همراه ماشين
تهران غرب-آزادي