مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تبریز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
35 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
950,000 ریال
617,500 ریال

زنجان
30 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
950,000 ریال
665,000 ریال

قزوين زنجان