مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تبریز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
30 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
950,000 ریال
665,000 ریال

20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
950,000 ریال
760,000 ریال

قزوين زنجان