مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به تبریز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
35 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
950,000 ریال
617,500 ریال

15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
950,000 ریال
807,500 ریال

قزوين زنجان