مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تبريز

پایانه کاراندیش فارس

تبريز

1396/03/05

13:30

22

اتوبوس اسکانيا

950,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) تبريز

پایانه کاراندیش فارس

تبريز

1396/03/05

14:30

15

اتوبوس وي آي پي-اسکانيا

% 20

950,000 ریال

760,000 ريال

قزوين زنجان