مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بهبهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان مقصدنهایی : دزفول شوش انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولوو46
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09163458093
بهبهان اهواز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
180,000 ریال