مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/01/08

08:30

35

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

حميدي فر

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/01/08

12:30

40

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

حميدي فر

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/01/08

16:30

33

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

حميدي فر

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/01/08

20:30

44

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

حميدي فر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا