مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/03/04

08:30

18

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/03/04

12:30

28

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/03/04

16:30

37

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) بهبهان

پایانه کاراندیش فارس

بهبهان

1396/03/04

20:30

42

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال