مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

بندرعباس گهکم
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/27
10:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09179369363
گهکم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

بندرعباس
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 23
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : بندرعباس ازمسيرگهکم