مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز شنبه در تاریخ 1396/12/26
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/12/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
440,000 ریال

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مان
1396/12/26
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
365,000 ریال
328,500 ریال

توضیحات : سال نومبارک