مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

بندرعباس
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 23
30 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال
308,000 ریال