مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/03/08

17:00

25

اتوبوس B9 وي اي پي

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

جايگاه 23
لار (فارس)

پايانه کارانديش (شيراز) ميناب

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/03/08

18:00

29

اتوبوس اسکانيا44

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

بندرعباس

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/03/08

20:20

25

اتوبوس B9 وي اي پي

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال

جايگاه 23

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/03/08

22:00

15

اتوبوس اسکانيا مارال جديد

% 10

365,000 ریال

328,500 ريال

بندرعباس ازمسيرگهکم

پايانه کارانديش (شيراز) بندرعباس

پایانه کاراندیش فارس

بندرعباس

1396/03/08

22:15

25

اتوبوس B9 وي اي پي

% 25

440,000 ریال

330,000 ريال