مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
440,000 ریال
374,000 ریال

بندرعباس گهکم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
440,000 ریال
374,000 ریال

گهکم
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/09/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
لار (فارس)
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

بندرعباس
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/09/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/09/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 23
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/09/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

توضیحات : بندرعباس ازمسيرگهکم