مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/06/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

بندرعباس
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/06/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

بندرعباس
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

بندرعباس
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال


ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس بندرعباس ازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : بندرعباس ازمسيرگهکم