مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

بندرعباس
20 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
440,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن جايگاه 23
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
365,000 ریال
328,500 ریال

توضیحات : بندرعباس ازمسيرگهکم