مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بروجن

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

شهرضا بروجن