مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بروجن

روز جمعه در تاریخ 1396/10/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09138886461
شهرضا بروجن