مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بروجرد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانياVIP
1396/04/08
14:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
530,000 ریال
477,000 ریال

بروجرد