مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ایرانشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09175119188
کرمان ايرانشهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : 09399468860تلفن همراه ماشين
کرمان بم