مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به ایرانشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/06/03
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/03
09:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

کرمان ايرانشهر