مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/01/03

16:00

39

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

اهواز شوشتر

پايانه کارانديش (شيراز) دزفول شوش انديمشک

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/01/03

17:30

21

اتوبوس اسکانيا44

% 10

290,000 ریال

261,000 ريال

دزفول اهواز

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/01/03

20:00

20

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/01/03

20:30

28

اتوبوس اسکانيا44

% 5

290,000 ریال

275,500 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اهواز همراه باشام رايگان

پایانه کاراندیش فارس

اهواز

1396/01/03

21:00

4

اتوبوس بي9

% 5

540,000 ریال

513,000 ريال

همراه باشام رايگان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا