مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) اقليد

پایانه کاراندیش فارس

اقليد

1396/03/04

13:00

38

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اقليد

پایانه کاراندیش فارس

اقليد

1396/03/04

13:00

41

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اقليد

پایانه کاراندیش فارس

اقليد

1396/03/04

18:30

44

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اقليد

پایانه کاراندیش فارس

اقليد

1396/03/04

18:30

38

اتوبوس ولو 44

120,000 ريال