مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اقلید

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
120,000 ریال


پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اقليد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
120,000 ریال