مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان پایانه صفه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : ازمسيراصفهان
آباده فولادشهر اصفهان صفه فولادشهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان) فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/01
07:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : جايگاه 18و19
آباده اصفهان صفه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/09/01
08:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

آباده اصفهان صفه
15 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1396/09/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

اصفهان صفه قزوين
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولووبي 40/9تايي
1396/09/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

اصفهان صفه دورود
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان صفه اراک
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1396/09/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

اصفهان صفه فولادشهر