مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

18:30

20

اتوبوس بي9

360,000 ريال

حميدي فر
اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

19:00

20

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/02/03

19:00

15

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
قم اصفهان

پايانه کارانديش (شيراز) تهران جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان

1396/02/03

20:00

22

اتوبوس اسکانياVIP

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

محل سوار شدن مسافر جايگاه 23
اصفهان قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين جنوب

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

20:00

22

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) تهران ارژانتين

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

22:00

18

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان کاوه قم

پايانه کارانديش (شيراز) نجف آباد (اصفهان)

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان صفه

1396/02/03

22:30

23

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

اصفهان صفه فولادشهر

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

23:00

12

اتوبوس بي9

% 10

300,000 ریال

270,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه

پايانه کارانديش (شيراز) شاهين شهر

پایانه کاراندیش فارس

اصفهان کاوه

1396/02/03

23:30

35

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

شهرضا اصفهان کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا