مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اشکنان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ويژه457-40
1396/09/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 31
خنج
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/09/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : جايگاه31
قيروکارزين خنج