مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) همدان

پایانه کاراندیش فارس

اراک

1396/03/04

14:30

0

اتوبوس اسکانيا32

% 10

470,000 ریال

423,000 ريال

اراک

پايانه کارانديش (شيراز) همدان ملاير

پایانه کاراندیش فارس

اراک

1396/03/04

14:30

31

اتوبوس اسکانيا32

% 10

470,000 ریال

423,000 ريال

اصفهان کاوه اراک

پايانه کارانديش (شيراز) اراک

پایانه کاراندیش فارس

اراک

1396/03/04

17:30

19

اتوبوس بي9

% 10

550,000 ریال

495,000 ريال

خمين