مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اراک

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09176002232
اصفهان کاوه اراک
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

اصفهان صفه اراک
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس 25نفره vip
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : همراه باپذيرايي وميوه
خمين