مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به اراک

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

اصفهان صفه اراک
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

اصفهان کاوه اراک
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

خمين