مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) آباده

پایانه کاراندیش فارس

آباده

1396/02/10

12:00

43

اتوبوس ولو 44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

پايانه کارانديش (شيراز) اصفهان کاوه صفه

پایانه کاراندیش فارس

آباده

1396/02/10

12:45

19

اتوبوس اسکانيا

% 10

190,000 ریال

171,000 ريال

آباده صفه شهرضا صفه

پايانه کارانديش (شيراز) آباده

پایانه کاراندیش فارس

آباده

1396/02/10

17:00

38

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا