مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به آبادان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو تيپ 3)
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

ماهشهر آبادان

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال

بندرماهشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان سيستم سفرفان وشام مقصدنهایی : خرمشهر سيستم سفرفان وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين 09173165176
ماهشهر سيستم سفرفان وشام آبادان سيستم سفرفان وشام

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
290,000 ریال

ماهشهر آبادان
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان سيستم مولتي ويژن وشام مقصدنهایی : خرمشهر سيستم مولتي ويژن وشام
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام آبادان سيستم مولتي ويژن وشام

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
540,000 ریال

بندرماهشهر