مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/02/10

20:00

18

اتوبوس اسکانيا44

290,000 ريال

بندرماهشهر

پايانه کارانديش (شيراز) خرمشهر

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/02/10

20:00

40

اتوبوس ولوو46

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

ماهشهر آبادان

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/02/10

20:30

32

اتوبوس اسکانيا44

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

ماهشهر

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان سيستم مولتي ويژن وشام

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/02/10

21:00

6

اتوبوس بي9

% 10

450,000 ریال

405,000 ريال

سيستم مولتي ويژن وشام
ماهشهر سيستم مولتي ويژن وشام

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/02/10

21:30

22

اتوبوس بي9

540,000 ريال

بندرماهشهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا