مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کارانديش (شيراز) خرمشهر

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/01/03

20:00

12

اتوبوس ولو تيپ 3)

% 10

290,000 ریال

261,000 ريال

ماهشهر آبادان

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/01/03

20:30

15

اتوبوس اسکانيا44

% 5

290,000 ریال

275,500 ريال

ماهشهر

پايانه کارانديش (شيراز) آبادان همراه باشام رايگان

پایانه کاراندیش فارس

آبادان

1396/01/03

21:00

4

اتوبوس بي9

% 5

540,000 ریال

513,000 ريال

همراه باشام رايگان
ماهشهر همراه باشام رايگان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا