مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به یزد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
270,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال
160,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
اردکان (يزد)