مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به یزد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
اردکان (يزد)
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
اردکان (يزد)