مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرکرد اهواز

پایانه شهرکرد

هفتگل

1396/03/05

09:30

42

اتوبوس اسکانيا44

270,000 ريال

آسيا سفر انتخاب برتر
ايذه هفتگل باغ ملک

شهرکرد اهواز

پایانه شهرکرد

هفتگل

1396/03/05

21:00

43

اتوبوس اسکانيا44

270,000 ريال

آسيا سفر انتخاب برتر
باغ ملک هفتگل ايذه