مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به هفتگل

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به هفتگل مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ايذه هفتگل باغ ملک

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به هفتگل مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
باغ ملک ايذه هفتگل