مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/27
09:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
قم شهريار پايانه جنوب پايانه غرب

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
دليجان قم

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا
1396/05/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
کاشان قم
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا
1396/05/27
23:55
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
قم پايانه غرب