مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب قم
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب قم
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس مارال v ip درسا
1396/07/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب قم