مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به عسلویه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
390,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
برازجان بندرکنگان ياسوج (بويراحمد)
10 %
آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ياسوج (بويراحمد) بندرکنگان برازجان