مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به عسلویه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
390,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
برازجان بندرکنگان ياسوج (بويراحمد)

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
490,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ياسوج (بويراحمد) بندرکنگان برازجان