مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
دليجان قم
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب