مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به پايانه جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب قم
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس مارال v ip درسا
1396/06/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
پايانه جنوب پايانه غرب قم