مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به باغ ملک

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به باغ ملک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
09:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ايذه هفتگل باغ ملک

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به باغ ملک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
باغ ملک هفتگل ايذه