مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به ایذه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شهرکرد
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
رامهرمز بندرماهشهر ايذه باغ ملک

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
باغ ملک ايذه هفتگل