مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به عسلویه

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال
475,000 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/09/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
500,000 ریال
475,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/09/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال
475,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز