مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/04/07
18:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس VIP
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس مارال
1396/04/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده