مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
09:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/05/29
11:20
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک30
1396/05/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/05/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسكانيا44
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
175,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/05/29
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده