مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

09:30

0

اتوبوس VIP

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

09:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

آباده

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

12:00

0

اتوبوس کلاسيک30

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

آباده

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

12:15

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

آباده

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

12:30

9

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

16:15

2

اتوبوس مارال25 vip

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

آباده

شهرضا عسلويه

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

18:15

0

اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز آباده

شهرضا عسلويه

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

20:00

0

اتوبوس VIP

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم

شهرضا عسلويه

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

20:15

0

اتوبوس مارال

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز

شهرضا شيراز

پایانه شهرضا

شيراز

1396/03/04

23:30

11

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

آباده