مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه .
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال

شيراز (فارس)
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/03/29
20:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

آباده