مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
09:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/04
11:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس 30نفره
1396/12/04
12:10
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/12/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/12/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
20:05
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

شيراز آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/12/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/12/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده