مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/26
16:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

آباده
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک
1396/09/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/09/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/09/26
20:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/09/26
22:50
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/09/26
23:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

آباده