مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به سیرجان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

سيرجان

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

سيرجان
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/07/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
سيرجان