مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به تهران پایانه جنوب

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس مان VIP
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب