مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به تهران پایانه جنوب

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب

سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال

تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب