مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب عوارضي مقصدنهایی : تهران آرژانتين عوارضي
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/12/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب عوارضي فرودگاه بين المللي امام خمي عوارضي
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب عوارضي مقصدنهایی : تهران آرژانتين عوارضي
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/12/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب عوارضي
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب عوارضي مقصدنهایی : تهران آرژانتين عوارضي
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب عوارضي
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درسا VIP (مانيتور شخصي)
1396/12/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب