مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

09:30

2

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران آزادي

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

10:45

3

اتوبوس VIP

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

13:30

8

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

22:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

22:30

21

اتوبوس اسکانيا44

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

22:45

0

اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

23:00

15

اتوبوس مان VIP

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/03/05

23:00

18

اتوبوس مارال25 ن

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران جنوب