مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولوvip مجهز به اينترنت پرسرعت
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم تهران آزادي فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درسا VIP (مانيتور شخصي)
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب