مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/02/10

13:30

6

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/02/10

22:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/02/10

22:30

21

اتوبوس اسکانيا44

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/02/10

23:00

8

اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

تهران آرژانتين

1396/02/10

23:00

22

اتوبوس مان VIP

% 5

400,000 ریال

380,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا