مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولوvip مجهز به اينترنت پرسرعت
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران آزادي فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مان VIP (مانيتور شخصي)
1396/09/21
10:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درسا VIP (مانيتور شخصي)
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44نفره درجه يک
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

قم