مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به بویراحمد یاسوج

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) پليس راه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

ياسوج (بويراحمد) پليس راه برازجان
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) پليس راه مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

ياسوج (بويراحمد) پليس راه
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) پليس راه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

ياسوج (بويراحمد) پليس راه برازجان