مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری



ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا ياسوج (بويراحمد)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/03/04

09:00

6

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا ياسوج (بويراحمد)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/03/04

15:00

6

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا بوشهر

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/03/04

20:00

14

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

ياسوج (بويراحمد) برازجان

شهرضا گچساران (دوگنبدان)

پایانه شهرضا

پليس راه ياسوج

1396/03/04

22:15

8

اتوبوس VIP

% 5

250,000 ریال

237,500 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
پليس راه ياسوج

شهرضا گچساران (دوگنبدان)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/03/04

22:15

9

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

ياسوج (بويراحمد)

شهرضا بوشهر

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/03/04

23:00

2

اتوبوس مارال25 vip

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

ياسوج (بويراحمد) برازجان