مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا ياسوج (بويراحمد)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

09:00

8

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا بوشهر

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

11:00

0

اتوبوس مارال25 vip

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

ياسوج (بويراحمد) برازجان

شهرضا ياسوج (بويراحمد)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

15:00

8

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

شماره هاي جديد همسفر 53245610-53245609-031

شهرضا بوشهر

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

20:00

10

اتوبوس اسکانيا44

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

ياسوج (بويراحمد) برازجان

شهرضا گچساران (دوگنبدان)

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

22:15

10

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

ياسوج (بويراحمد)

شهرضا بوشهر

پایانه شهرضا

ياسوج (بويراحمد)

1396/01/08

23:00

5

اتوبوس مارال25 vip

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

ياسوج (بويراحمد) برازجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا