مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به بویراحمد یاسوج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : ** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031

همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : ** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

ياسوج (بويراحمد) برازجان
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به پليس راه ياسوج مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال
237,500 ریال

توضیحات : ** ** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
پليس راه ياسوج
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
266,000 ریال

ياسوج (بويراحمد)
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال25 vip
1396/07/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
280,000 ریال
266,000 ریال

ياسوج (بويراحمد) برازجان