مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به بندرعباس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسكانيا44
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال

آباده سيرجان
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
530,000 ریال
503,500 ریال

سيرجان

ایران پیما شهرضا
ایران پیما شهرضا
شهرضا به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس وي آي پي25
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
530,000 ریال

سيرجان